Twoje bezpieczeństwo i higiena są dla nas najważniejsze, dlatego korzystamy z atestowanych kapsuł floatingowych

Stosowane przez nas kapsuły floatingowa to najwyższej jakości urządzenia medyczne. Szczególny nacisk został położony na sterylność. Cała powierzchnia kapsuły pokryta została powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra. Roztwór soli Epsom jest intensywnie filtrowany za pomocą antybakteryjnych filtrów polimerowych z jonami srebra. Przed każdym zabiegiem masz gwarancje, że cała objętość roztworu została poddana filtracji i uzdatnianiu. Kolejnymi elementami zapewniającymi sterylność są dyspenser z tlenem aktywnym oraz jonizator i ozonator dezynfekujący kapsułę.
Skuteczność zastosowanych mechanizmów zapewniających sterylność oraz bezpieczeństwo został potwierdzony certyfikatami wydanymi przez polskie instytucje dozoru i certyfikacji: Polski Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Będziesz mógł/mogła zapoznać się z nimi po wejściu do pokoju floatingowego.    
Stacja automatycznej sterylizacji i filtracji roztworu soi Epsom.
Wydajna pompa zapewniająca przepływ roztworu soli Epsom przez stację uzdatniającą.
Jonizator, ozonator, dyspenser z tlenem aktywnym dezynfekujący kapsułę
Konstrukcja kapsuły w antybakteryjnej technologii Nano Silver z jonami srebra
Automatyczny system podgrzewania roztworu soli Epsom 
Podwodne oświetlenie kapsuły z możliwością sterowania z wnętrza 

REZERWUJ

Najlepszy floating w samym centrum Warszawy